வாழ்க்கைக்கு 2 உபதேசங்கள்

அடியேனின் அகப் பயணத்தை துவக்கியவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள். அவரது 2 உபதேசங்கள் எனது வாழ்க்கையில் பல வகையில் உதவுகின்றன.

அந்த பாடங்களையும் அடியேனது புரிதல்களையும் பகிர்கிறேன்.

 

1. எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம்

எதிர்பார்ப்புகளே ஏமாற்றத்தை கொடுப்பது. ஆதலால் எந்த எதிர்ப்பார்ப்பும் இன்றி கடமைகளை செய்யுங்கள். நம் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்கள்/விளைவுகள் வருவது உறுதி.

 

2. யாரையும் மாற்ற நினைக்க வேண்டாம்

உண்மையில் ஒருவரை மட்டும் தான் நம்மால் மாற்ற இயலும்…நம்மை  மட்டும் தான். நம் வாழ்க்கைத் துணையையோ , குழந்தையையோ(/களையோ) கூட மாற்ற இயலாது. ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள். மற்றவரை மாற்ற  முயற்சித்து நமது காலத்தையும், ஆற்றலையும் வீணடிக்க வேண்டியதில்லை. மாற்றம் அகத்திலிருந்து வரவேண்டும். தேடுதல் உள்ளவர்களுக்கு அது  அவர்களுக்குள் ஊற்றெடுக்கும்.

 

எளிமையான ,ஆனால் மிகவும் சக்திவாய்ந்த இரு பாடங்கள்.:)

 

Advertisements

2 Lessons for Life

Shri Yogiraj Vethathiri Maharishi is my initiator into spirituality…

Two of his many teachings  has been helping me in different Life situations. Sharing the same here and my understandings on  them.

1. NEVER EXPECT ANYTHING

Expectations generally cause disappointments. Do your duty and let the doing bring its  own results.

2. DO NOT TRY TO CHANGE OTHERS

The  only  person one can change is oneself- Not even his/her spouse or child(ren)..Because every individual is unique. So, do not waste your time and energy   in trying to change others. Change would have to be from the inside. For the seeker it would spring from within.

Very Simple yet Powerful  Lessons. 🙂