வாழ்க்கைக்கு 2 உபதேசங்கள்

அடியேனின் அகப் பயணத்தை துவக்கியவர் வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்கள். அவரது 2 உபதேசங்கள் எனது வாழ்க்கையில் பல வகையில் உதவுகின்றன.

அந்த பாடங்களையும் அடியேனது புரிதல்களையும் பகிர்கிறேன்.

 

1. எதிர்பார்ப்பு வேண்டாம்

எதிர்பார்ப்புகளே ஏமாற்றத்தை கொடுப்பது. ஆதலால் எந்த எதிர்ப்பார்ப்பும் இன்றி கடமைகளை செய்யுங்கள். நம் செயல்களுக்கு ஏற்ப பலன்கள்/விளைவுகள் வருவது உறுதி.

 

2. யாரையும் மாற்ற நினைக்க வேண்டாம்

உண்மையில் ஒருவரை மட்டும் தான் நம்மால் மாற்ற இயலும்…நம்மை  மட்டும் தான். நம் வாழ்க்கைத் துணையையோ , குழந்தையையோ(/களையோ) கூட மாற்ற இயலாது. ஏனெனில் ஒவ்வொருவரும் தனித்துவம் வாய்ந்தவர்கள். மற்றவரை மாற்ற  முயற்சித்து நமது காலத்தையும், ஆற்றலையும் வீணடிக்க வேண்டியதில்லை. மாற்றம் அகத்திலிருந்து வரவேண்டும். தேடுதல் உள்ளவர்களுக்கு அது  அவர்களுக்குள் ஊற்றெடுக்கும்.

 

எளிமையான ,ஆனால் மிகவும் சக்திவாய்ந்த இரு பாடங்கள்.:)

 

Advertisements